Vrijwilligers

Wij zijn Asexual, een vzw actief in gans België die zich inzet rond het thema van aseksualiteit en activiteiten organiseert voor aseksuelen. Al onze vrijwilligers dragen een steentje bij om een mooiere en verdraagzamere maatschappij te bouwen. Of het nu een kleine bijdrage is, of een grote, dat maakt niet uit. We zijn een team en samen zorgen we ervoor dat aseksuelen er niet alleen voor staan, zich niet eenzaam voelen in hun aseksualiteit en geaccepteerd worden door de maatschappij. Momenteel werken wij met een 17-tal vrijwilligers. Wij zoeken echter nog vrijwilligers! Neem een kijkje.

Alvast bedankt voor je interesse!