Asexual vzw

Asexual vzw

Het is officieel, de eerste vereniging voor aseksuelen is opgericht sinds 15 januari 2020. Voorafgaand [Martine] Toen ik 37 jaar was, ontdekte ik het begrip aseksualiteit. Ik wilde mij toen aansluiten bij een vereniging die aseksuelen vertegenwoordigde. Maar die was er niet. Jarenlang heb ik hierop gewacht. Ik wilde me graag aansluiten bij een vereniging. Eind 2018 nam ik uiteindelijk …