Diversiteit in aseksualiteit

Er zijn verschillende vormen van aseksualiteit. We onderscheiden de volgende types: Groep 1: dit zijn personen die geen seksuele drift hebben, maar zich wel aangetrokken kunnen voelen tot anderen. Zij kunnen dus behoefte hebben tot knuffelen, maar gaan niet verder dan dat. Groep 2: deze groep ervaart wel een seksuele drift, maar voelen zich op seksueel vlak niet aangetrokken tot …

Wie is aseksueel?

Aseksualiteit is het gebrek aan seksuele aantrekkingskracht tot een ander. Aseksualiteit is een geaardheid, net zoals hetero-, homo-, of biseksualiteit. Het is geen keuze. In het Engels worden een aseksueel ook een ‘ace‘ genoemd. De hartenaas en de schoppenaas is namelijk een symbolische verwijzing naar aseksualiteit.